Oddelenie fyziky atmosféry

webstránka oddelenia Ústavu Vied o Zemi SAV

Meteorologické observatórium sa nachádza v budove Astronomického observatória na Skalnatom Plese vo Vysokých Tatrách. Meracie prístroje sú umiestnené pred budovou a na streche observatória. 

 

 

 

 

Teplota vzduchu

Atmosférické zrážky

2,2 °C priemerná ročná teplota vzduchu za obdobie 1946 - 2018 1364 mm priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie 1946 - 2018
25,5 °C absolútne maximum teploty vzduchu (20. júl 2007) 1955 mm najvyšší ročný úhrn zrážok (r. 2010)
-26,6 °C  absolútne minimum teploty vzduchu (17. január 1963) 170 mm najvyšší denný úhrn zrážok (29. jún 1958)

 

Snehové pomery

Výška snehu v cm   Absolútna početnosť Kumulatívna  %  Relatívna %  Výška snehu v cm Absolútna početnosť Kumulatívna  % Relatívna % 
 < 10  2475  19  19 60 - 70  713 82 5
10 - 20   2076  35  16 70 - 80  533 86 4
20 - 30   1923  49  15 80 - 90  439 90 3
30 - 40  1410  60  11 90 - 100 328 92 2
40 - 50  1199  69  9 > 100 1036 100 8
50 - 60  969  77  7        

 Veterné pomery

Anemografický záznam rýchlosti a smeru vetra 
29.11.1965 19.11.2004
Maximálna priemerná hodinová rýchlosť vetra
80 km/h (21-22 hod.) 71 km/h (18-19 hod.)
Maximálny náraz vetra
78,6 m/s (283 km/h) 53,8 m/s (194 km/h)

 

 

Slnečný svit

 
1484 hodín priemerný ročný počet hodín trvania slnečného svitu za obdobie 1946 - 2018
1874 hodín najvyšší ročný počet hodín trvania slnečného svitu v roku 1946 
1148 hodín najnižší ročný počet hodín trvania slnečného svitu v roku 1980