Oddelenie fyziky atmosféry

Geofyzikálny odbor, Ústav vied o Zemi SAV