pict 1 

Informačná brožúra:

Vytvorenie a potvrdenie teórie:
VZNIK ZEME AKRÉCIOU POMOCOU
IMPULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA

pdfStiahnuť

pict 2

Information Brochure:

Formulation and Confirmation of Theory:
ORIGIN OF EARTH: ACCRETION TRIGGERED
BY THE IMPULSE MAGNETIC FIELD

pdfStiahnuť

pict 3

Plagát k projektu:

Vytvorenie a potvrdenie teórie:
VZNIK ZEME AKRÉCIOU POMOCOU
IMPULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA

pdfStiahnuť